Nguyên tắc Dược lý học: Cơ sở Sinh lý bệnh của Dược lý Trị liệu Lâm sàng 4E

Nguyên tắc Dược lý học: Cơ sở Sinh lý bệnh của Dược lý Trị liệu Lâm sàng 4E

Nguyên tắc Dược lý học: Cơ sở Sinh lý bệnh của Dược lý Trị liệu Lâm sàng 4E. Nguyên tắc Dược lý học: Các cơ sở sinh lý học của liệu pháp thuốc, Ấn bản lần thứ 4 đưa ra cách tiếp cận dựa trên cơ chế và dựa trên cơ sở hệ thống đối với dược lý học hiện đại và phát triển thuốc. Định dạng dễ theo dõi giúp sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai nắm bắt các khái niệm đầy thách thức một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Mỗi chương trình bày một ca lâm sàng minh hoạ một vấn đề điều trị trong một hệ thống sinh lý hoặc sinh hóa; Tiếp theo là phần thảo luận về sinh hóa, sinh lý học, và sinh lý bệnh học của hệ thống; Và kết luận với một bài trình bày dược lý học của các loại thuốc và các nhóm thuốc kích hoạt hoặc ức chế hệ thống bằng cách tương tác với các mục tiêu phân tử và tế bào cụ thể. Các chương được tích hợp vào các phần tập trung vào hệ thống cơ quan và các khu vực điều trị có tầm quan trọng cao nhất. Các minh hoạ rõ ràng, súc tích làm nổi bật các điểm chính và bảng tóm lược thuốc cung cấp truy cập nhanh đến các thông tin thiết yếu.

Cập nhật toàn diện cho tất cả các chương, kể cả các loại thuốc đã được phê duyệt gần đây
Gần 40 Bản Tóm Tắt Thuốc phổ biến và thực tiễn với thông tin hiện có về các ứng dụng lâm sàng, các phản ứng không mong muốn nghiêm trọng và thường gặp, chống chỉ định và cân nhắc điều trị
Một chương mới về các chất vận chuyển thuốc, và thông tin sửa đổi rộng rãi về tương tác thuốc, cơ chế dược động học, độc tính của thuốc và dược lực học
Những thay đổi quan trọng đối với Phần 1: Nguyên tắc cơ bản về Dược lý học, cung cấp một khuôn khổ toàn diện cho các tài liệu trong tất cả các chương sau
Hàng trăm bức tranh minh hoạ được tô màu và cập nhật tỉ mỉ, bao gồm nhiều hình ảnh mới hoặc thay đổi đáng kể để làm nổi bật sự hiểu biết mới về cơ chế sinh lý, bệnh sinh lý và dược lý học.

TRÍCH DẪN
Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy 4th Edition
by David E. Golan MD PhD (Author)
List Price: $92.99
Paperback: 1024 pages
Publisher: LWW; 4 edition (April 1, 2016)
Language: English
ISBN-10: 1451191006
ISBN-13: 978-1451191004
Product Dimensions: 1.5 x 8.5 x 11 inches
Shipping Weight: 5 pounds

Nguyên tắc Dược lý học: Cơ sở Sinh lý bệnh của Dược lý Trị liệu Lâm sàng 4E

Leave a Comment