Nhận định hiệu quả của theophylline tác dụng nhanh trong điều trị dự phòng cơn hen

Nhận định hiệu quả của theophylline tác dụng nhanh trong điều trị dự phòng cơn hen

Tên bài báo:Nhận định hiệu quả của theophylline tác dụng nhanh trong điều trị dự phòng cơn hen

Tác giả:    Ngô Đăng Sơn Vân

Tên tạp chí:    Nội khoa

Năm xuất bản:    1991    Số:    2            Trang:    17-23

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 54 bệnh nhi (BN) từ 3 tháng–15 tuổi bị viêm phế quản kiểu hen ở BN bé từ 3 lần trở lên trong năm đầu và BN lớn có tiền sử hen rõ. Trong đó 3 tháng–36 tháng có 18 BN, từ 36 tháng–6 tuổi có 17 BN, từ 6-15 tuổi có 19 BN. Kết quả: Đợt I: năm 1984 dùng liều 7mg/24 giờ cho 44 BN và 10mg/24 giờ cho 10 BN, chia 2 lần uống 8 giờ sáng, 14 giờ chiều. Đợt II năm 1985 cho dùng liều tăng vì sau 6 tháng điều trị vẫn gặp những tình trạng sau: có 28 cơn hen nặng ở 54 BN, có 24 cơn hen vừa ở 54 BN. Kết quả cơn nặng phải vào viện: 4 cơn ở 2 BN. Cơn vừa không phải vào viện: 10 BN. Nhiều cơn nhẹ vẫn uống Theophyline ở nhà. Không lên cơn hen trong 6 tháng sau khi điều trị 9 BN. Không lên cơn hen trong 12 tháng sau khi điều trị 11 BN. Theophyline có tác dụng tương hỗ với loại kháng sinh nhóm macrolides, nhóm bêta2 adrenergiques, espnedrihe và cả nhóm bêta Bloquants. Theophyline sẽ đào thải chậm hơn nếu dùng với nhóm macrolides như Erythomycine, Triacetryboleandomycine.

Nhận định hiệu quả của theophylline tác dụng nhanh trong điều trị dự phòng cơn hen

Leave a Comment