SAILESH KUMAR SỔ TAY Y HỌC THAI NHI

SAILESH KUMAR SỔ TAY Y HỌC THAI NHI

SAILESH KUMAR SỔ TAY Y HỌC THAI NHI.Sổ tay y học thai nhi cung cấp một hướng dẫn ngắn gọn và thiết thực để quản lý mang thai bình thường và thai nhi có nguy cơ cao hiện đại. Toàn diện trong phạm vi, trong một định dạng dễ sử dụng, cuốn sách cung cấp hướng dẫn về một loạt các điều kiện, chiến lược thực hành quản lý tốt nhất và lựa chọn điều trị trong y học sản phụ và thai nhi.

Mỗi chương dựa trên hệ thống có một giới thiệu ngắn gọn về phôi thai học và thảo luận về sự phát triển di truyền quan trọng và bất thường phát triển có liên quan. Cuốn sách bắt đầu bằng cách giải quyết các rối loạn di truyền như hội chứng Down, và đi vào xem xét những bất thường hệ thống xương và cơ thể. Tất cả các điểm quản lý chủ chốt được nhấn mạnh và được cung cấp dữ liệu về kết quả lâu dài.

Cuốn sách này sẽ hấp dẫn đối với chuyên gia y học bà mẹ và thai nhi, các học viên chuyên khoa, bác sĩ sản khoa và nữ hộ sinh như một công cụ tham khảo hữu ích và thiết thực trong thực tế hàng ngày. Nó đặc biệt thích hợp cho các học viên Sản Phụ khoa chuẩn bị cho các kỳ thi sau đại học.

SAILESH KUMAR SỔ TAY Y HỌC THAI NHI

TÓM TẮT

Handbook of Fetal Medicine (Cambridge Medicine)

Sailesh Kumar

Price: $61.00

Paperback: 186 pages

Publisher: Cambridge University Press; 1 edition (August 16, 2010)

Language: English

SAILESH KUMAR SỔ TAY Y HỌC THAI NHI

Leave a Comment