Những kết quả bước đầu điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu trên người bệnh viêm mũi dị ứng do bụi nhà, bọ nhà

Những kết quả bước đầu điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu trên người bệnh viêm mũi dị ứng do bụi nhà, bọ nhà

Những kết quả bước đầu điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu trên người bệnh viêm mũi dị ứng do bụi nhà, bọ nhà

Trịnh mạnh Hùng
Đặt vấn đề
Bệnh viêm mũi dị ứng (VMDƯ) đã được phát hiện cách  đây  trên  100  năm,  với  những  triệu  chứng  lâm sàng đơn giản: ngứa mũi, ngạt mũi về đêm, chảy nhiều nước  mũi  trong,  hắt  hơi  từng  tràng  kéo  dài…Bệnh không  gây  nguy  hiểm  đến  tính  mạng  người  bệnh, nhưng  ảnh  hưởng  nhiều  sinh  hoạt, công  tác  và  gây cảm giác khó chịu liên tục cho người bệnh. Bệnh cócơ chế bệnh sinh phức tạp, do rất nhiều nguyên nhân gây ra, việc tìm được nguồn dị nguyên đích thực gây bệnh còn gặp nhiều khó khăn. Tóm lại VMDƯ là một bệnh có triệu chứng lâm sàng đơn giản, nhưng cho đến nay 
việc điều trị còn gặp nhiều khó khăn.
Bệnh VMDƯ khá phổ biến ở nhiều nước và có xu hướng tăng nhanh, theo Criep năm 1966 chiếm tỷ lệ 3% dân số nước Mỹ, nhưng đến năm 1996 tăng gấp 3 lần, chiếm tỷ lệ khoảng 9%. ởAnh năm 1955 –1981 bệnh VMDƯ tăng từ 5%  -20% dân số nước Anh. ởNhật theo Yamagchi chỉ từ năm 1965 –1975 bệnh đã tăng gấp 3 lần dân số Nhật. Tại Đại hội quốc tế lần thứ  15  các  Hội  Dị  ứng,  Miễn  dịch  thế  giới  tại Stockholm  vào  tháng  6/1994,  nhiều  nước  đã nhấn mạnh đến việc đến tỷ lệ của bệnh VMDƯ, có từ 10% -19%  dân  số  các  nước  mắc  bệnh  VMDƯ.  Trong  Đại hội rất nhiều tác giả đưa ra các phương pháp điều trị

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment