Những tiến bộ về PET-Công cụ, công nghệ và thực hành lâm sàng mới nhất, 2020

Những tiến bộ về PET-Công cụ, công nghệ và thực hành lâm sàng mới nhất, 2020

Những tiến bộ về PET-Công cụ, công nghệ và thực hành lâm sàng mới nhất, 2020.Cuốn sách này là một hướng dẫn về công nghệ, công cụ PET mới và mới nổi, và vị trí của nó trong thực hành lâm sàng. Công nghệ PET hiện đang chuyển từ máy dò PET dựa trên ống nhân quang thông thường (PMT) sang máy phát hiện cảm biến ánh sáng trạng thái rắn thế hệ mới. Đây là một bước nhảy vọt về công nghệ và có ý nghĩa quan trọng đối với việc sử dụng hình ảnh PET. Cuốn sách này giới thiệu và mô tả thế hệ mới của các thiết bị và công nghệ PET trong các nhà sản xuất, tập trung vào các thiết kế máy dò PET trạng thái rắn, đặc điểm hệ thống và thực hành lâm sàng cũng như các công nghệ PET đo chiều sâu 3D (TOF) tiên tiến trong tương lai.
Tổ chức thành ba phần, những điều cơ bản của hình ảnh PET; dụng cụ PET kỹ thuật số, công nghệ và thực hành lâm sàng; và nhìn về tương lai của hình ảnh PET, các chương trình bày một bức tranh đầy đủ về hình ảnh PET, chúng ta đang ở đâu và chúng ta sẽ đến đâu. Các bác sĩ, nhà vật lý và công nghệ y học hạt nhân có thể sử dụng cuốn sách này để hiểu rõ hơn về các hệ thống PET trong tương lai, các công nghệ PET mới và các thay đổi trò chơi tiềm năng của thực hành PET lâm sàng.

Những tiến bộ về PET-Công cụ, công nghệ và thực hành lâm sàng mới nhất, 2020
Advances in PET
Book Subtitle
The Latest in Instrumentation, Technology, and Clinical Practice
Editors
Jun Zhang
Michael V. Knopp
Copyright
2020

Những tiến bộ về PET-Công cụ, công nghệ và thực hành lâm sàng mới nhất, 2020

Leave a Comment