Nối môi mũi đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu: nhân 2 trường hợp đầu tiên tại bệnh viện Việt Đức

Nối môi mũi đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu: nhân 2 trường hợp đầu tiên tại bệnh viện Việt Đức

Nối môi mũi đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu: nhân 2 trường hợp đầu tiên tại bệnh viện Việt Đức

NGUYỄN HỒNG HÀ – Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội
TÓM TẮT
Đứt  rời  môi,  mũi  là  những  tổn  thương  rất  hiếm  gặp nhưng có thể để lại những hậu quả nặng nề về chức năng, thẩm  mỹ, tâm lý cho bệnh nhân (BN). Đến nay nhờ có kỹ thuật vi phẫu, trên thế giới mới có khoảng 20-30 ca đứt rời môi,  mũi  được  khâu  nối  thành  công.  Trong  báo  cáo  này, chúng tôi muốn trình bày về 2 ca đứt rời môi mũi do tai nạn giao thông (TNGT). Cả hai BN đều được triển khai nối lại phần  đứt  rời  bằng  kỹ thuật vi  phẫu. Khâu  nối động mạch (ĐM) được thực hiện trên ĐM vành môi nhưng khâu nối tĩnh mạch  (TM)  thì  hết  sức  khó  khăn  vì  các  TM  quá  bé  hoặc không thể tìm thấy. Hiện tương ứ máu TM sau mổ được giải quyết bằng sử dụng đỉa tự  nhiên  và “đỉa hóa học“ trong vòng 6 ngày. Truyền máu bồi phục lại lượng máu mất 5-16 đơn vị.  Với quy trình trên , chúng tôi đã thành công trong việc cứu sống được toàn bộ môi trên và phần đầu mũi của BN thứ 2, bảo tồn tối đa chức năng thẩm mỹ. Phần mũi bị khuyết được tạo hình lại tuân theo nguyên tắc tôn trọng đơn vị giải phẫu và sự đồng đều về màu sắc cho kết quả tôt
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment