PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN THÔNG ĐỎ (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG TẠO NGUỒN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC UNG THƯ

PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN THÔNG ĐỎ (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG TẠO NGUỒN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC UNG THƯ

 PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN THÔNG ĐỎ (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG TẠO NGUỒN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC UNG THƯ

Vương Chí Hùng*; Nguyễn Tiến Hùng* 
Nguyễn Văn Tôn*; Trần Công Luận**
TÓM TẮT
Khảo sát 48 dòng Thông đỏ  (Taxus wallichana) mọc tự  nhiên ở  4 vùng khác nhau tại Lâm Đồng và 01 dòng Thông đỏ  (Taxus chinensis)  ở  Hòa Bình. Hàm lượng 10-deacetyl baccatin III (10-DAB) biến  động  lớn  từ  0,0055  –  0,1924%  (trung  bình  0,07%)  và  taxol  từ  0,00098  –  0,02%  (trung  bình 0,0089%) của  T. wallichiana.  T. Chinensis  ở  Hòa Bình có hàm lượng 10-DAB (0,0206%) và  taxol (0,00083%) thấp hơn lần lượt là 3,5 lần và 10,7 lần  so với  T. wallichiana. Tiếp đó, chọn các dòng T. wallichiana  có hàm lượng cao để  nhân giống, khảo nghiệm thế  hệ  và nghiên cứu quy trình nuôi trồng,  chăm  sóc  và  thu  hái  lá  cho  hàm  lượng  10-DAB  từ  0,1478  –  0,3103%  (gấp  3.3  lần  so  với T. wallichiana tự nhiên) và taxol xấp xỉ nhau. Taxol phân lập từ lá T. wallichiana trồng có hàm lượng 0,005  –  0,02% so với trong vỏ  thân  T. brevifolia  là 0,01  –  0,04%, tuy thấp hơn gấp 2 lần, nhưng có thể  thu được một khối lượng lớn lá Thông đỏ  phục vụ  sản xuất taxol  ở  quy mô lớn và không làm chết cây như kiểu khai thác taxol từ  vỏ  cây. Đồng thời, thu được một lượng lớn 10-DAB từ  0,1478 -0,3103%,cao hơn gấp 2 lần so với Taxus brevifolia (0,02 – 0,2%)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment