PHẪU THUẬT NỘI SOI 1 TROCAR HỖ TRỢ LÀM HẬU MÔN NHÂN TẠO CHO TRẺ BỊ DỊ TẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LOẠI CAO VÀ TRUNG GIAN

PHẪU THUẬT NỘI SOI 1 TROCAR HỖ TRỢ LÀM HẬU MÔN NHÂN TẠO CHO TRẺ BỊ DỊ TẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LOẠI CAO VÀ TRUNG GIAN

 PHẪU THUẬT NỘI SOI 1 TROCAR HỖ TRỢ LÀM HẬU MÔN NHÂN TẠO CHO TRẺ BỊ DỊ TẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LOẠI CAO VÀ TRUNG GIAN

Trần Anh Quỳnh*; Nguyễn Thanh Liêm*; Bùi Đức Hậu*
TÓM TẮT
Từ  8 –  2009 đến 4 –  2013, thực hiện phẫu thuật nội soi (PTNS) 1 trocar hỗ  trợ  làm hậu môn nhân tạo cho 95 trẻ sơ sinh bị dị tật hậu môn trực tràng (DTHMTT), gồm 70 nam và 25 nữ.
Kết quả: PTNS thành công ở 100% bệnh nhi (BN). Thời gian phẫu thuật trung bình: 25 ± 3,5 phút  (dao  động  từ  20  –  35  phút).  Không  có  trường  hợp  tử  vong  hoặc  biến  chứng  sau  phẫu thuật. Thời gian nằm viện trung bình: 3 ± 0,7 ngày.PTNS 1 trocar hỗ  trợ  làm hậu môn nhân tạo là một phương pháp khả  thi và an toàn cho trẻ sơ sinh bị DTHMTT loại cao và trung gian.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment