PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở NGƯỜI TRUNG THÀNH

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở NGƯỜI TRUNG THÀNH

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở NGƯỜI TRUNG THÀNH 

Nguyễn Hải Đăng*; Bùi Tuấn Anh** 
TÓM TẮT 
Mặc dù là một bệnh lý lành tính, nang ống mật chủ cần được cắt bỏhoàn toàn cùng với túi mật vì nguy cơgây ung thư  đường mật.  Đa sốBN là trẻem và phụ nữ trẻ, do  đó thẫm mĩlà yếu tốrất quan trọng trong điều trị. Chúng tôi áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt nang  ống mật chủthay cho phương pháp mổmởtruyền thống. Đối tượng và phương pháp: t tháng  01 – 2015, phẫu thuật cắt nang ống mật chủcho 37 trường hợp với k ỹthuật nội soi ổbụng dùng  4 trocar. 4 trường hợp phẫu thuật với hỗtrợcủa robot; 4 trường hợp chuyển mổmởdo tổn  thương mạch máu lớn, viêm dính nhiều quanh tĩnh mạch cửa và có sỏi trong gan nhiều kèm  theo không thểlấy qua nội soi. Tất cảtrường hợp còn lại  đều cắt nang  ống mật chủvà thực  hiện miệng nối  ống gan chung – hỗng tràng nội soi trong  ổbụng. 5 trường hợp mổnội soi hoàn  toàn (thực hiện miệng nối hỗng – hỗng tràng nội soi trong  ổbụng). Kết quả:thời gian mổtrung  bình 241 phút. Lượng máu mất trung bình 178 ml. Thời gian n ằm viện hậu phẫu trung bình 8,4 ngày. 
Tỷ lệ biến chứng sau mổ16,2%, chủyếu rò mật (10,8%) và chảy máu (5,4%). Các biến chứng  đều  được  đi ều  trị  b ảo  tồn,  1  trường  hợp  phải  m ổ l ại  do  ch ảy  máu.  Không  có  tử vong. 
Kết luận:  phẫu thuật nội soi cắt nang  ống mật chủ  ởngười trưởng thành là một phương pháp  khả thi, hiệu quả và an toàn, có tính thẩm mĩ cao. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment