Theo dõi và chăm sóc ống thông tĩnh mạch trung ương

Theo dõi và chăm sóc ống thông tĩnh mạch trung ương

Tên bài báo:Theo dõi và chăm sóc ống thông tĩnh mạch trung ương

Tác giả:    Bao Minh Hiền

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    2004    Số:    6    Tập:    299 CĐ Truyền máu-huyết học TP.Hồ Chí Minh    Trang:    30-35

Tóm tắt:    

Từ 7/1995 – 10/2003 BV Truyền máu – Huyết học TP HCM tiến hành đặt và chăm sóc ống thông tĩnh mạch trung ương (loại Hickman`s catheter) cho 41 BN. Bệnh nhân được đặt ống thông tĩnh mạch trung ương (Hickman`s catheter): AML, ALL, BMT, Thalassemia và những bệnh sử dụng hóa trị liệu. Tỷ lệ biến chứng chủ yếu là nhiễm khuẩn chiếm 14,9%. Các tai biến trong quá trình chăm sóc chủ yếu là nghẹt ống sonde 7,3%, vỡ ống 4,8%, tụt nút bảo vệ cuff 2,4%.

Theo dõi và chăm sóc ống thông tĩnh mạch trung ương

Leave a Comment