SIMON ET/AL THẦN KINH HỌC LÂM SÀNG 7E

 SIMON ET/AL THẦN KINH HỌC LÂM SÀNG 7E

 SIMON ET/AL THẦN KINH HỌC LÂM SÀNG 7E.Một tổng quan toàn diện về các khoa học cơ sở và lâm sàng thần kinh học, sử dụng cách thức tiếp cận dựa trên triệu chứng.

Không có một cuốn sách nào khác có sẵn trên thị trường có thể làm tốt hơn sứ mệnh nối liền khoảng trống giữa khoa học cơ sở và thực hành lâm sàng thần kinh học tốt hơn là cuốn sách này. Khác biệt bởi cách thức tiếp cận thực tế dựa trên triệu chứng thần kinh, cuốn sách này đã được cập nhật và sửa đổi toàn diện để làm cho nó thậm chí còn nổi bật hơn, mang nhiều ý nghĩa lâm sàng hơn và thú vị hơn.
Các khái niệm thiết yếu được giới thiệu trong bối cảnh các vấn đề lâm sàng phải đối mặt để thích hợp hơn cho việc thực hành trong thực tế, các chương phác thảo cung cấp một tổng quan ngắn gọn về mỗi chủ đề, các giao thức điều trị tiến bộ nhất hiện này trong lĩnh vực này, các phát triển mới nhất trong sinh học phân tử và di truyền được tích hợp trong tất cả các phần của cuốn sách để tăng cường sự hiểu về các bệnh lý thần kinh, với mô tả từng bước kỹ thuật thăm khám thần kinh, với hơn 200 bảng biểu và hình vẽ minh họa.
Cuốn sách này sẽ là tham khảo bất ly thân của các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, bác sĩ nội trú cũng như những học viên quan tâm đến lĩnh vực rộng lớn và thú vị này.
Về các Tác giả
Roger P. Simon, MD
Giáo sư Thần kinh học
Giám đốc chương trình nghiên cứu của sinh học thần kinh
Portland, OR
David A. Greenberg, MD, PhD
Giáo sư thần kinh học
Phó giám đôc Chương trình Nghiên cứu đặc biệt
Viện Nghiên cứu Lão hóa Buck
Novato, CA
Michael J. Aminoff, MD, TS, FRCP
Giáo sư, Phó trưởng Bộ môn Thần kinh học
Trường Y khoa ,Đại học California, San Francisco, Mỹ
SIMON ET/AL THẦN KINH HỌC LÂM SÀNG 7E
THÔNG TIN
Clinical Neurology, Seventh Edition 
LANGE Clinical Medicine
Roger Simon, David Greenberg, Michael Aminoff
Paperback: 400 pages
Publisher: McGraw-Hill Professional; 7 edition (March 9, 2009)
Language: English

SIMON ET/AL THẦN KINH HỌC LÂM SÀNG 7E

Leave a Comment