SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA BỆNH LÝ UNG THƯ TUYẾN GIÁP

SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA BỆNH LÝ UNG THƯ TUYẾN GIÁP

SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA BỆNH LÝ UNG THƯ TUYẾN GIÁP
Phạm Quốc Thắng1, Đặng Minh Xuân1, Lê Ngọc Quỳnh Thơ2, 414-420
Bùi Thị Thanh Tâm1, Ngô Quốc Đạt1

Ung thư tuyến giáp với nhiều thể lâm sàng và mô học, chiếm tỷ lệ ngày càng tăng trong vài thập kỷ gần đây. Ung thư tuyến giáp có nguồn gốc nang tuyến chiếm 95% các ung thư tuyến giáp, bao gồm carcinôm tuyến giáp dạng nhú, carcinoma tuyến giáp dạng nang, carcinôm tuyến giáp biệt hóa kém và carcinôm tuyến giáp không biệt hoá (thoái sản). Cùng với các nghiên cứu sinh học phân tử, sự hiểu biết về đặc tính phân tử của ung thư tuyến giáp có nguồn gốc nang tuyến phát triển nổi trội, cho thấy nhiều đích điều trị hứa hẹn. Trong bài tổng quan này, chúng tôi tóm tắt những thay đổi phân tử của ung thư tuyến giáp có nguồn gốc nang tuyến và trình bày ứng dụng dấu ấn sinh học trong quản lý lâm sàng của ung thư tuyến giáp.

Ung thư tuyến giáp có nguồn gốc từ tế bào nang tuyến, chiếm 95% tất cả các khối u ác tính tuyến giáp, gồm carcinôm tuyến giáp dạng nhú (papillary thyroid carcinoma – PTC), carcinôm tuyến giáp dạng nang (follicular thyroid carcinoma – FTC), carcinôm tuyến giáp biệt hóa kém và carcinôm tuyến giáp không biệt hoá (thoái sản). Thực thể phổ biến nhất là PTC (80- 85%), tiếp theo là FTC (10-15%), hiếm gặp carcinôm tuyến giáp biệt hóa kém và carcinôm tuyến giáp không biệt hoá (<2% mỗi loại).

SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA BỆNH LÝ UNG THƯ TUYẾN GIÁP

Leave a Comment