So sánh đặc điểm lâm sàng, hình ảnh điện quang ở bệnh nhân chấn thương cột sống vùng ngực thắt lưng Denis iib theo phân loại chia sẻ lực tải của đốt sống tổn thương

So sánh đặc điểm lâm sàng, hình ảnh điện quang ở bệnh nhân chấn thương cột sống vùng ngực thắt lưng Denis iib theo phân loại chia sẻ lực tải của đốt sống tổn thương

So sánh đặc điểm lâm sàng, hình ảnh điện quang ở bệnh nhân chấn thương cột sống vùng ngực thắt lưng Denis iib theo phân loại chia sẻ lực tải của đốt sống tổn thương
Nguyễn Ngọc Quyền, Lê Hùng Trường, Vũ Hồng Vân
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
So sánh đặc điểm lâm sàng, hình ảnh điện quang theo phân loại chia sẻ lực tải của thân đốt sống ở bệnh nhân chấn thương cột sống vùng ngực thắt lưng mất vững loại Denis IIB.  Nghiên cứu cắt ngang mô tả, được tiến hành trên 40 bệnh nhân bị chấn thương vỡ nhiều mảnh thân đốt sống ở một đốt sống vùng ngực thắt lưng có chỉ định phẫu thuật. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tuổi, giới, mức độ đau cột sống và tổn thương thần kinh giữa hai nhóm điểm LSC. Trung bình góc gù thân đốt sống, góc gù vùng cột sống, khoảng liên cuống cung của đốt sống tổn thương ở nhóm điểm LSC ≥7 cao hơn nhóm điểm LSC <7 nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Nhóm có điểm LSC ≥7 có mức độ hẹp ống sống nặng hơn nhóm có điểm LSC<7 với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.  

Chấn thương cột sống bản lề ngực – thắt lưng là tổn thương thường gặp nhất trong chấn thương cột sống. Tại Việt Nam, vỡ nhiều mảnh thân đốt sống chiếm tỉ lệ cao nhất từ 70% đến trên 80% trong tổng số chấn thương vùng bản lề ngực – thắt lưng.1 Chấn thương này được Denis F chia thành năm loại trong đó chấn thương có tổn thương thân đốt sống kèm tâm sụn đĩa đệm phía trên của đốt sống tổn thương (Denis IIB) chiếm tỉ lệ cao nhất.2 MC Cormackđưa ra phân loại chia sẻ lực tải của đốt sống tổn thương (Load Sharing Classiffication: LSC.

https://thuvieny.com/so-sanh-dac-diem-lam-sang-hinh-anh-dien-quang-o-benh-nhan-chan-thuong-cot-song-vung-nguc-that-lung-denis-iib-theo-phan-loai-chia/

Leave a Comment