So sánh hiệu quả giảm đau sau mổ của phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng liên tục so với gây tê ngoài màng cứng ở bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng

So sánh hiệu quả giảm đau sau mổ của phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng liên tục so với gây tê ngoài màng cứng ở bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng

So sánh hiệu quả giảm đau sau mổ của phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng liên tục so với gây tê ngoài màng cứng ở bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng
Vũ Hoàng Phương, Hoàng Văn Tuân
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm mục tiêu so sánh hiệu quả giảm đau sau mổ của phương pháp gây tê liên tục cơ vuông thắt lưng so với gây tê ngoài màng cứng ở bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng. 60 BN phẫu thuật thay khớp háng theo chương trình được chia làm 2 nhóm: 30 BN được giảm đau sau mổ bằng phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng liên tục và 30 BN với gây tê ngoài màng cứng tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa – Bệnh viện Việt Đức từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2019. Điểm VAS khi nghỉ của nhóm gây tê liên tục cơ vuông thắt lưng là tương đương với điểm VAS của gây tê ngoài màng cứng tại hầu hết thời điểm nghiên cứu nhưng cao hơn có ý nghĩa thống kê khi BN vận động. Tỉ lệ nôn & buồn nôn (3,3% vs 13,3%), bí tiểu (13,3% vs 27,3%) thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với phương pháp gây tê ngoài màng cứng. Nghiên cứu cho thấy gây tê cơ vuông thắt liên tục có hiệu quả giảm đau sau mổ khi nghỉ là tương đương và ít tác dụng không mong muốn hơn so với gây tê ngoài màng cứng cho các phẫu thuật thay khớp háng.

Người  bệnh  sau  phẫu  thuật  thay  khớp háng cần giảm đau một cách hiệu quả nhằm đảm bảo việc vận động sớm, tạo ra sự thoải mái và hài lòng cho người bệnh giúp tăng tốc độ hồi phục, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm các biến chứng phẫu thuật và giảm thiểu tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật.1,2 Phương pháp gây tê ngoài màng cứng (GTNMC) trước đây được coi một lựa chọn ưu tiên trong giảm đau cho các phẫu  thuật  ở  khớp  háng. Tuy  nhiên,  phương pháp này vẫn có những tác dụng không mong muốn như là bí tiểu, nôn và buồn nôn, ức chế hô hấp.3 Các tác giả gần đâyđã báo cáo việc sử dụng phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng (Quaratus lumborum – QL) như là một lựa chọn thay thế để giảm đau hậu phẫu sau phẫu thuật thay khớp háng mà lại cho phép hạn chế được các tác dụng không mông muốn của phương pháp gây tê ngoài màng cứng.4,5,6 Ở Việt Nam, phương pháp gây tê QL đã bắt đầu có những nghiên cứu cho thấy hiệu quả giảm đau sau mổ khớp háng nhưng chưa có nhiều nghiên cứu so sánh hiệu quả của phương pháp này so với phương pháp giảm đau kinh điển như GTNMC. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đềtài này với mục tiêu: “So sánh hiệu quả giảm đau sau mổ của phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng liên tục so với gây tê ngoài màng cứng ở bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng”.

 

https://thuvieny.com/phuong-phap-gay-te-co-vuong-that-lung-lien-tuc-so-voi-gay-te-ngoai-mang-cung/

Leave a Comment