SỔ TAY GÂY MÊ VÀ GIẢM ĐAU SẢN KHOA 5e 2011

SỔ TAY GÂY MÊ VÀ GIẢM ĐAU SẢN KHOA 5e 2011

SỔ TAY GÂY MÊ VÀ GIẢM ĐAU SẢN KHOA 5e 2011.Cuốn sổ tay được minh họa sinh động này cung cấp một giới thiệu súc tích và có thẩm quyền về gây mê và giảm đau sản khoa.

Với chỉ ba tác giả chính, cuốn sách có một sự nhất quán trong phong cách trình bày, bao quát mọi khía cạnh cần thiết về khoa học cơ bản, dược lý và thực hành lâm sàng có liên quan đến gây mê sản khoa.

Các chương bao gồm các chủ đề như giảm đau trong chuyển dạ, gây mê và giảm đau sau phẫu thuật mổ sinh, các biến chứng sản khoa và gây mê chủ yếu, đánh giá thai nhi và hồi sức trẻ sơ sinh, và các tình huống lâm sàng thông thường như quản lý tiền sản giật, béo phì, đa thai và các bệnh cùng tồn tại.

Về các tác giả :

C M Palmer, Khoa Gây mê Sản khoa, Đại học Trung tâm Khoa học Y tế Arizona, Tucson, Arizona, Hoa Kỳ

R D’Angelo, Khoa Gây mê Sản khoa, Đại học Trung tâm Khoa học Y tế Wake Forest Baptist, Winston-Salem, North Carolina, Hoa Kỳ

Và M.J. Paech, Khoa Gây mê, Bệnh viện Phụ nữ King Edward, Subiaco, Australia.

SỔ TAY GÂY MÊ VÀ GIẢM ĐAU SẢN KHOA 5e 2011

Product details
Paperback: 470 pages
Publisher: Springer; 5th ed. 2010 edition (February 24, 2010)
Language: English
ISBN-10: 038788601X
ISBN-13: 978-0387886015

 

SỔ TAY GÂY MÊ VÀ GIẢM ĐAU SẢN KHOA 5e 2011

Leave a Comment