SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH NHÂN BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRẠM Y TẾ XÃ HỘI AN HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH AN GIANG NĂM 2020

SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH NHÂN BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRẠM Y TẾ XÃ HỘI AN HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH AN GIANG NĂM 2020

SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH NHÂN BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRẠM Y TẾ XÃ HỘI AN HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH AN GIANG NĂM 2020
Học viên: Nguyễn Thanh Hải
Giáo viên hướng dẫn: 1. Ts. Bs. Phạm Đức Minh
Sự hài lòng như là một cảm giác hài lòng hoặc thất vọng của một người bằng kết quả của việc so sánh thực tế nhận được của sản phẩm (hay kết quả) trong mối liên hệ với những mong đợi của họ. Để nâng cao chất lượng dịch vụ khám và điều trị BHYT tại TYT, việc tìm hiểu mức độ hài lòng của người bệnh là vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Sự hài lòng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân bảo hiểm y tế khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Hội An huyện Chợ Mới tỉnh An Giang năm 2020” với mục tiêu: (1) Mô tả sự hài lòng về công tác khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế xã Hội An, 6 tháng đầu năm 2020. (2) Xác định một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng về công tác khám chữa bệnh của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế xã Hội An.Phương pháp nghiên cứu định lượng mô tả cắt ngang có phân tích, được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020, với 288 người bệnh BHYT sau khi hoàn tất các thủ tục và nhận thuốc xong và được phỏng vấn bằng câu hỏi cấu trúc về mức độ hài lòng theo thang điểm likert.
Kết quả cho thấy tỷ lệ hài lòng chung về công tác KCB là 63,9%. Trong đó, người bệnh hài lòng về yếu tố cảm thông có tỷ lệ cao nhất 74,7%, tỷ lệ thấp nhất là sự hài lòng của người bệnh về yếu tố tin tưởng là 60,1%. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố liên quan đến sự hài lòng bao gồm: nghề nghiệp (OR: 2,1, p<0,05), số lần KCB trong năm (OR:  2,2, p<0,05), mức độ sử dụng thẻ bảo hiểm (OR: 1,9, p<0,05), tư vấn dịch vụ BHYT (OR: 2,1, p<0,05). Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị: Lãnh đạo trạm y tế cần xây dựng nội qui giờ giấc cho phù hợp, tăng cường công tác đào tạo nâng cao chuyên môn. Nhân viên y tế nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, KCB đúng qui trình.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment