TạO HìNH KHUYếT HổNG SAU PHẫU THUậT CắT Bỏ UNG THƯ KHOANG MIệNG BằNG VạT RãNH MũI Má

TạO HìNH KHUYếT HổNG SAU PHẫU THUậT CắT Bỏ UNG THƯ KHOANG MIệNG BằNG VạT RãNH MũI Má

TạO HìNH KHUYếT HổNG SAU PHẫU THUậT CắT Bỏ UNG THƯ KHOANG MIệNG BằNG VạT RãNH MũI Má
Hàn Thị Vân Thanh -Nguyễn Quốc Bảo -Bệnh viện K
Lê Đình Roanh -TTnghiên cứu& phát hiện sớm ung thư
TÓM TẮT
10 bệnh nhân  được tạo hình khuyết hổng sau phẫu thuật cắt bỏ ung thư sàn miệng bằng vạt rãnh mũi má tại khoa Ngoại Đầu Cổ -Bệnh viện K từ tháng 01/2009 đến tháng 01/2011. Tuổi bệnh nhân trung bình trong nghiên cứu là 50,8. Đánh giá tình trạng sống của vạt cho thấy kết  quả tốt  chiếm  đa  số  (90%).  Tình trạng  nơi  cho vạt đạt kết  quả thẩm  mỹ  cao  (90%). Hiện tượng  bung  mũi chỉ khâu xuất hiện trong 1 tr ường hợp (10%) nhưng sau đó liền lại tốt. Một vạt bị hoại  tử  hoàn  toàn (10%).Vạt rãnh mũi má là vạt da  đáng tin cậy,  được cấp máu tốt, thích hợp với các tổn thương vừa và nhỏ, kỹ thuật  đơn giản,  dễ  bóc tách cho  phép  phẫu  thuật trong  thời  gian ngắn, do vậy rất có ý nghĩa đối với những bệnh nhân già yếu hoặc có bệnh kèm theo không chịu đựng được cuộc mổ kéo dài.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment