Thải ghép thể dịch ở trẻ em

Thải ghép thể dịch ở trẻ em

Thải ghép thể dịch ở trẻ em
Trần Đình Long, Hoàng Thị Diễm Thúy

Thải ghép thể dịch (TGTD) là một vấn đề trầm trọng và phức tạp gây ảnh hưởng lên sống còn của thận ghép. TGTD ngày nay đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm chức năng thận ghép. Việc hiểu biết cơ chế sinh lý bệnh sẽ giúp nhà lâm sàng có sự lựa chọn thuốc điều hòa miễn dịch đúng đắn, có thái độ theo dõi thích hợp.

Thải ghép thể dịch (TGTD) là một vấn đề trầm trọng và phức tạp gây ảnh hưởng lên sống còn của thận ghép. TGTD ngày nay đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm chức năng thận ghép. Điều trị TGTD là một thách thức trong việc bảo vệ thận ghép. Về mặt thuật ngữ, thải ghép thể dịch còn được gọi là thải ghép mạch máu hay thải ghép qua trung gian kháng thể. Trên góc độ sinh lý bệnh, đại đa số thải ghép thể dịch là qua kháng thể khángHLA, tuy nhiên hiện tượng này cũng có thể bị kích hoạt bởi những con đường không thông qua kháng thể trực tiếp mà qua trung gian bổ thể, endotoxine hay tiểu cầu. Trong các trường hợp đó, không tìm thấy sự hiện diện của anti HLA. Do vậy, thải ghép thể dịch dường như là thuật ngữ phù hợp nhất [9]. Trên góc độ lâm sàng, tiêu chuẩn Banff chỉnh sửa năm 2015 bao gồm 3 yếu tố chính: hiện diện kháng thể kháng HLA người cho; lắng đọng C4d trên mảnh ghép; bằng chứng mô học.

 

 

Thải ghép thể dịch ở trẻ em

Leave a Comment