THựC TRạNG Bú SữA Mẹ HOàN TOàN Và Dự KIếN CHO CON Bú SữA Mẹ KéO DàI CủA TRẻ EM DƯớI 36 THáNG TUổI

THựC TRạNG Bú SữA Mẹ HOàN TOàN Và Dự KIếN CHO CON Bú SữA Mẹ KéO DàI CủA TRẻ EM DƯớI 36 THáNG TUổI

THựC TRạNG Bú SữA Mẹ HOàN TOàN Và Dự KIếN CHO CON Bú SữA Mẹ KéO DàI CủA TRẻ EM DƯớI 36 THáNG TUổI TạI BA TỉNH: LàO CAI, Hà NAM, QUảNG BìNH NĂM 2001

ĐẶNG CẨM TÚ, KHƯƠNG VĂN DUY
NGUYỄN THỊ HÒA BÌNH
ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo  WHO  khuyến  nghị,  trẻ  sơ  sinh  cần  được  bú sớm  trong  vòng  1  giờ  đầu  sau  khi  sinh  và  được  nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời, sau đó ăn bổ sung hợp lý nhưng vẫn duy trì bú sữa mẹ đến 24 tháng  tuổi.  Chế  độ  dinh  dưỡng  hợp  lý  trong  suốt  thời gian  này  sẽ  cải thiện  sự  tăng  trưởng và  phát  triển  thể chất, thành tích học tập của trẻ. Mặc dù vậy, thực tế tại Việt Nam, các bà mẹ không có thói quen tốt trong việc nuôi con bằng sữa mẹ khiến tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em  vẫn  ở  mức  cao.  Việc  thực  hiện  chăm  sóc  dinh dưỡng  hợp  lý  như:  cho  trẻ  bú mẹ  trong  vòng một  giờ đầu sau khi sinh, cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và một chế độ ăn hợp lý sẽ mang lại cho trẻ bước khởi đầu khỏe mạnh. Hiện nay ở Việt Nam chỉ 55% số bà mẹ cho trẻ bú ngay trong vòng 1 giờ sau khi sinh và chỉ có 36,5% bà mẹ có ý định cho con bú kéo dài đến 24 tháng tuổi. Điều đáng lo ngại hơn là, chỉ có 10% bà mẹ nuôi  con  hoàn  toàn  bằng  sữa  mẹ  trong  6  tháng  đầu trong khi tỷ lệ này ở Campuchia là 65%, trung bình châu 
Á là 40%… Tại các thành phố lớn, chỉ có 1 trong số 3 bà mẹ cho con bú ngay trong vòng một giờ đầu sau sinh, trong khi đó tại các vùng nông thôn là 2 trong 3 phụ nữ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  GlobleScan  Incorporated  (2008),”Quan  điểm  của cộng đồng về vấn đề dinh dưỡng và cách nuôi trẻ sơ sinh ở Việt Nam”. WWW.GlobleScan,com
2.  Lê  Thị  Hương  (2008),”Kiến  thức,  thực  hành  của  bà mẹ  và  tình  trạng  sinh  dưỡng  của  trẻ  em  dưới  2  tuổi  tại huyện  Hải  Lăng,  tỉnh  Quảng  Trị”.  Tạp  chí  dinh  dưỡng  và thực phẩm, tập 4, số 2 tháng 9, tr 40-47.
3.  Từ  Thị  Mai,  Nguyễn  Lương  Hạnh,  Lê  Thị  Hải,  Phan Bích Nga, Trần Thị Huân, Lê Quang Hào, Trịnh Thị Huyền, Nguyễn Trọng Hưng và cộng sự (2008), Thực trạng nuôi con bằng  sữa  mẹ,  một số  yếu tố  ảnh  hưởng  và  tình  trạng  dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi đến khám tại trung tâm tư vấn dinh dưỡng –  Viện Dinh dưỡng. Đề tádi cấp cơ sở, Viện Dinh dưỡng, tr 13-15.
4. Từ  Ngữ, Huỳnh Nam Phương, Hoàng  Thu Nga,  Phí Ngọc Quyên (2007),”Tìm hiểu về thực hành ăn bổ sung và các yếu tố ảnh hưởng đến tình tr ạng dinh dưỡng ở trẻ 6  –23 tháng tại 3 xã nông thôn Phú Thọ”.  Tạp chí Dinh dưỡng và thực phẩm, tập 3, số 4 tháng 12, tr 78-87.
5. Nguyễn Đình Quang (1996), Thực hành nuôi con của bà mẹ ở nội và ngoại thành Hà Nội giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sĩ, tr 23

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment