THựC TRạNG ĐAU MỏI CƠ XƯƠNG KHớP CủA CÔNG NHÂN Nữ LàM VIệC TạI 2 NHà MáY MAY TỉNH THáI BìNH NĂM 2010

THựC TRạNG ĐAU MỏI CƠ XƯƠNG KHớP CủA CÔNG NHÂN Nữ LàM VIệC TạI 2 NHà MáY MAY TỉNH THáI BìNH NĂM 2010

THựC TRạNG ĐAU MỏI CƠ XƯƠNG KHớP CủA CÔNG NHÂN Nữ LàM VIệC TạI 2 NHà MáY MAY TỉNH THáI BìNH NĂM 2010

Vũ PHONG TúC, TRƯƠNG CÔNG ĐạT
Trường Đại học Y Thái Bình
TóM TắT
Nghiên  cứu  mô  tả  cắt  ngang  được  tiến  hành  từ tháng 4-6 năm 2010 trên 450 công nhân nữ tại 2 nhà máy may  tại tỉnh  Thái Bìnhvới mục  tiêu:  Mô  tả thực trạng đau mỏi cơ xương khớp của công nhân nữ làm việc tại một số nhà máy may tỉnh Thái Bìnhnăm 2010.Phần  lớn  công  nhân  nữ  phải  làm  việc trên  8 tiếng/ngày (89,9%). Tỷ lệ công nhân nữ thường bị đau mỏi ít nhất một khớp trong quá trình lao động là 93,1%. Các  vị  trí  bị  đau  mỏi  nhiều  nhất  trong quá  trình  lao động là vùng vai, vùng gáy, vùng lưng, vùng thắt lưng. Thời gian xuất hiện của đau mỏi cơ xương khớp thường là cuối ca lao động: 48,2% các đau mỏi cơ xương khớp là đau ở mức độ vừa phải; ở mức độ rất đau chỉ chiếm 3,1%. Chủ yếu nguyên nhân gây ra đau mỏi cơ xương khớp là ngồi lâu; tiếp theo là đứng lâu và tư thế gò bó. 48,9% nữ công nhân từng phải nghỉ việc vì đau mỏi cơ xương khớp
TàI LIệU THAM KHảO
1.  Nguyễn Đình Dũng, và CS (2000).  “Bước  đầu tìm hiểu tình hình đau thắt lưng ở công nhân may công nghiệp thuộc tổng công ty dệtmay Việt Nam”.
2.  Nguyễn Đình Dũng, và CS (2003).  “Điều kiện lao động và gánh nặng lao động ở công nhân tại công ty may thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam”.
3.  Trịnh Hồng Lân và cs (2010).  “Rối loạn cơ xương nghề nghiệp ở công nhân ngành may công nghiệp”, Y học Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 (2010), trang 222-225.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment