THỰC TRẠNG HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH KHÁM NGOẠI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIỂU CẦN TỈNH TRÀ VINH 2020

THỰC TRẠNG HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH KHÁM NGOẠI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIỂU CẦN TỈNH TRÀ VINH 2020

THỰC TRẠNG HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH KHÁM NGOẠI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIỂU CẦN TỈNH TRÀ VINH 2020
 Học viên: Đặng văn Giang
 Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS Phạm Ngọc Châu
Nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Với mục tiêu nghiên cứu là đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh và tìm ra những điểm chưa hợp lý về công tác khám bệnh ngoại trú tại khoa khám bệnh của Bệnh viện đa khu vực Tiểu Cần. Phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính. Đối tượng nghiên cứu là người bệnh đến khám tại khoa khám bệnh; Đại diện Lãnh đạo, bác sĩ tại khoa khám bệnh, điều dưỡng (điều dưỡng trực tiếp chăm sóc, điều dưỡng hành chánh). Với cỡ mẫu cho nghiên cứu định lượng là 260 đối tượng và nghiên cứu định tính là 05 PVS và 2 TLN.
Nghiên cứu thực hiện từ tháng 02/04-30/ 06/2020. Bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người bệnh theo tiêu chí Quản lý chất lượng của Bộ Y tế hiện đang áp dụng.
Kết quả nghiên cứucho thấy sự hài lòng của người bệnh với khả năng tiếp cận đạt tỷ lệ hài lòng và tấ hài lòng là 41,9 %. Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị đạt tỷ lệ 47,7%, Sự hài lòng của người bệnh đối với cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh đạt tỷ lệ 58,1%. Sự hài lòng của người bệnh đối với thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của NVYT đạt tỷ lệ 33,1 % , và người bệnh hài lòng đối với kết quả cung cấp dịch vụ 37,3 %. Đối với các yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng thể hiện trong chỉ tiêu đánh giá: bảng chỉ dẫn, di chuyển khám thuận tiện, bố trí các phòng khám bệnh dễ tìm, minh bạch các thủ tục và công tác khám, chữa bệnh, thời gian điều trị khỏi bệnh, mức chi phí, chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, việc ở nhà đăng ký bằng điện thoại để khám bệnh, hay vào trang điện tử của bệnh viện thì chưa có. Về việc đăng ký khám bệnh bằng điện thoại, hay qua hệ thống trang thông tin điện tử, nhằm giúp cho việc thuận tiện và sư hội nhập phát triển bệnh viện, thì có nhiều nguyên nhân, điều kiện khác nhau.
Cơ sở hạ tầng, phương tiện phục vụ người bệnh, trong nghiên cứu đa số người bệnh hài lòng, một số ý kiến qua khảo sát thì cho rằng không hài lòng (ghế ngồi, tivi hư, quạt, nhàvệ sinh).
Từ kết quả nghiên cứu cho thấy dịch vụ khám, chữa bệnh là ưu tiên năng lực chuyên môn của nhân viên y tế, có thể cần phát triển nguồn nhân lực, cải tạo cơ sở hạ tầng, đầu tư thêm trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh. Nghiên cứu đề xuất môt số biện pháp về quản lý y tế như cải thiện khâu tiếp đón người bệnh, có kế hoạch thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát giúp công tác quản lý đạt hiệu quả, mặt khác xây dựng chế độ khen thưởng phù hợp nhằm khuyến khích, động viên cán bộ y tế nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của phòng khám bệnh ngoại trú của Bệnh viện

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment