THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH NĂM 2020

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH NĂM 2020

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH NĂM 2020
Học viên: Lê Minh Dũng
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thế Hiền
Thiết bị y tế là phương tiện khám, chẩn đoán và điều trị tối cần thiết cho người thầy thuốc trong công tác chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh một cách chính xác và hiệu quả. Sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới đã tạo ra những thiết bị y tế hiện đại, đa chủng loại, liên tục được cải tiến về mẫu mã, chất lượng và tính năng sử dụng… Hỗ trợ thiết thực cho việc chăm sóc sức khỏe con người.
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 260 cán bộ y tế với 249 trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh năm 2020 với 2 mục tiêu: 1. Mô tả thực trạng công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh năm 2020 và
2. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng thiết bị y tế tại Bệnh viện Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh năm 2020. Kết luận nghiên cứu đưa ra một số kết quả chính: Số lượng TTBYT phân bố không đồng đều giữa các khoa phòng, nhiều nhất ở khoa Hồi sức cấp cứu với 60 TTBYT. Tỷ lệ TTBYT hư hỏng cần phải sửa chữa và thay thế cao nhất ở khoa Khám bệnh cấp cứu với 29,1%. 75,0% cán bộ y tế cho rằng bệnh viện có quan tâm đến công tác đầu tư mua sắm TTBYT và có khảo sát, phân tích nhu cầu trước khi mua sắm. Việc quản lý về lý lịch trang thiết bị, tài liệu kỹ thuật của từng TTBYT, nhật ký đều chưa được đánh giá thực hiện tốt (dưới 30,0%). Phòng Vật tư – Trang thiết bị hiện tại không có kế hoạch theo dõi, bảo dưỡng định kỳ cho các loại TTBYT, chưa xây dựng nội quy về sử dụng cho các TTBYT, các yếu tố ảnh hưởng chính đến cả quản lý và sử dụng TTBYT gồm 4 nhóm bệnh viện, nhân lực, đặc điểm trang thiết bị và bên cung ứng dịch vụ. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng quản lý trang thiết bị tại bệnh viện như: Đẩy mạnh công tác giám sát quá trình sử dụng và bảo quản trang thiết bị, kip thời sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hỏng để đảm bảo công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. Thực hiện quy trình quản lý trang thiết bị theo đúng chuẩn: Có lý lịch rõ ràng cho từng TTBYT, tài liệu kỹ thuật đầy đủ, có hướng dẫn sử dụng, sổ nhật ký hoạt động cho từng TTBYT. Mở các đợt tập huấn cho cán bộ y tế về quản lý, sử dụng và bảo quản TTBYT đúng cách.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment