XÁC ĐỊNH TỶ LỆ ĐỘT BIẾN GEN EGFR T790M THỨ PHÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ ĐỘT BIẾN GEN EGFR T790M THỨ PHÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ ĐỘT BIẾN GEN EGFR T790M THỨ PHÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
Trần Thị Tươi 300-307

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ đột biến gen EGFR T790M và EGFR trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ sau khi kháng với điều trị TKI thế hệ 1, 2 và mối liên quan giữa đột biến gen EGFR T790M với một số đặc điểm lâm sàng.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 186 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ được xét nghiệm EGFR T790M sau khi kháng với điều trị TKI thế hệ 1, 2 bằng phương pháp real – time PCR trên mẫu mô hoặc mẫu máu tại Bệnh viện K từ tháng 01/2021 đến tháng 10/2022.
Kết quả: Tỷ lệ đột biến EGFR T790M, EGFR lần lượt là 29,6%, 64,5%. Tỷ lệ đột biến EGFR không có mối liên quan đến tuổi, giới hay loại mẫu xét nghiệm.
Kết luận: Nghiên cứu cho thấy sau điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ với TKI thế hệ 1,2 xuất hiện một tỷ lệ đột biến EGFR T790M, cơ sở điều trị cho thuốc mới Osermitinib

 

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ ĐỘT BIẾN GEN EGFR T790M THỨ PHÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Leave a Comment