THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ SỬ DỤNG THUỐC CORTICOSTEROID Ở BỆNH NHÂN GÚT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ SỬ DỤNG THUỐC CORTICOSTEROID Ở BỆNH NHÂN GÚT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ SỬ DỤNG THUỐC CORTICOSTEROID Ở BỆNH NHÂN GÚT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trần Thị Hiền Lĩnh1, Đỗ Thị Huyền Trang1, Mai Minh Thường1, Phạm Hoài Thu1,2
1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2 Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ và thực trạng sử dụng thuốc rticosteroid ở bệnh nhân gút tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (2) Mô tả kiến thức về thuốc corticosteroid của các đối tượng trên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang gồm 59 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh gút theo tiêu chuẩn chẩn đoán Bennett – Wood năm 1968, điều trị nội trú tại khoa Nội tổng hợp và điều trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, từ tháng 07/2021 đến tháng 06/2022. Kết quả: Tỷ lệ sử dụng thuốc corticosteroid ở bệnh nhân gút là 62,7% trong đó chỉ có 27,1% bệnh nhân dùng thuốc corticosteroid do bác sỹ kê đơn, 21,6% bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc corticosteroid mà không có tư vấn của nhân viên y tế và 37,8% bệnh nhân đã từng tự ý tăng liều thuốc corticosteroid. Tác dụng không mong muốn thường gặp là suy thượng thận do thuốc (78,4%), loãng xương (72,9%), tăng huyết áp (54,1%). Về kiến thức, có 70,3% bệnh nhân không bao giờ chủ động tìm hiểu về thuốc, tỷ lệ bệnh nhân biết tác dụng điều trị của thuốc corticosteroid và tác dụng không mong muốn của thuốc corticosteroid là 62,2% và 45,9%. Tỷ lệ bệnh nhân được nhân viên y tế tư vấn về thuốc corticosteroid chỉ chiếm 62,2%. Kết luận: Tỷ lệ sử dụng corticosteroid ở bệnh nhân gút cao tuy nhiên mức độ hiểu biết của bệnh nhân gút về thuốc corticosteroid ở mức trung bình. Nhân viên y tế, đặc biệt là bác sỹ điều trị, cần tích cực tư vấn, giáo dục bệnh nhân về bệnh cũng như thuốc điều trị để đạt được hiệu quả điều trị tốt hơn.

 

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ SỬ DỤNG THUỐC CORTICOSTEROID Ở BỆNH NHÂN GÚT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Leave a Comment