THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM HỌC 2020-2021

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM HỌC 2020-2021

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM HỌC 2020-2021
Vũ Thị Lê 1

Mục tiêu: Mô tả thực trạng sử dụng mạng xã hội và đánh giá một số tác động của việc sử dụng mạng xã hội đối với sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2020-2021.
Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0. Đối tượng: 420 sinh viên đang học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2020-2021.
Kết quả: 99,3% sinh viên sử dụng mạng xã hội.
Các mạng xã hội được sinh viên sử dụng nhiều nhất là Facebook, Zalo, Youtube và Gmail. 98,6% sinh viên sử dụng từ 2 mạng xã hội trở lên. 97,4% sinh viên sử dụng mạng xã hội hàng ngày và dùng nhiều nhất vào buổi tối với tỉ lệ 69,1%. Mạng xã hội có ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực đến học tập của sinh viên như thuận tiện trong việc trao đổi học tập với bạn bè, thầy cô, bên cạnh đó dành nhiều thời gian cho mạng xã hội làm xao nhãng việc học. Mạng xã hội có ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, sức khỏe của sinh viên như làm cho mất ngủ, trí nhớ giảm sút, người mệt mỏi…

Ngày nay trong bối cảnh toàn cầu hoá với sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật, có nhiều dịch vụ công nghệ thông tin ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Một trong những dịch vụ hàng đầu hiện nay là các phương tiện truyền thông và đặc biệt là sự xuất hiện của mạng xã hội. Sự phát triển của công nghệ thông
tin nói chung và mạng xã hội nói riêng đã thực sự tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống con người.
Đối với sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình trong bối cảnh của nền kinh tế xã hội phát triển như hiện nay thì mạng xã hội đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống tinh thần cũng như học tập của họ.
Nhận thấy mạng xã hội là một phương tiện truyền thông càng ngày càng gắn bó chặt chẽ mật thiết với sinh viên nói chung và sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình nói riêng, đồng thời sự tham gia sử dụng loại dịch vụ này càng nhiều nên nhóm nghiên cứu chúng tôi chọn đề tài: “Khảo sát thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2020-2021” với hai mục tiêu:
1. Mô tả thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2020-2021.
2. Đánh giá một số tác động của việc sử dụng mạng xã hội đối với sinh viên

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM HỌC 2020-2021

Leave a Comment