Thực trạng sức khoẻ tuổi mãn kinh từ 46 – 65 tuổi của phụ nữ tại quận Kiến An Hải Phòng năm 2009

Thực trạng sức khoẻ tuổi mãn kinh từ 46 – 65 tuổi của phụ nữ tại quận Kiến An Hải Phòng năm 2009

Thực trạng sức khoẻ tuổi mãn kinh từ 46 – 65 tuổi của phụ nữ tại quận Kiến An Hải Phòng năm 2009

NGUYỄN VĂN HỌC, TRẦN THỊ LÂM 
TÓM TẮT
Chúng tôi nghiên cứu phụ nữ mãn kinh tại quận Kiến An Hải Phòng với mục tiêu: Đánh giá thực trạng sức khoẻ tuổi mãn kinh từ 46  –  65 của phụ nữ quận Kiến An Hải Phòng trong năm 2009. Thời gian từ 1/2008-9/2008. Đối t-ượng: phụ nữ mãn kinh từ 46  –  65 tuổi, tiêu chuẩn chọn: mất  kinh  liên  tục  >24  tháng mà  không  có  nguyên  nhân bệnh  lý,  tự  nguyện,  đang sinh  sống  tại  quận.  Tiêu chuẩn loại: giai đoạn tiền mãn kinh, mất kinh <24 tháng, sau mổ cắt tử cung và 2 buồng trứng, bị tâm thần, đang điều trị nội tiết, bị ung thư.  Với N = 576 trường hợp.  Thiết kế nghiên cứu: Mô tả  –   cắt ngang. Kết quả:  Tiền sử viêm phần phụ chiếm 30,6%, mắc bệnh mãn tính trước mãn kinh là 22,9%. Tuổi mãn kinh trung bình 49,1  ±  4,0, 46,4% có thời gian mãn kinh dưới 5 năm, 70% biến động kinh nguyệt dưới 1 năm. Triệu chứng hay gặp nhất trong thời kỳ mãn kinh là khó  tính  chiếm  57,8%,  mất  ngủ  là  69,4%,  hay  quên  là 73,1%,  hồi  hộp  là  91,3%,  nóng  bừng  là  46,9%,  đau  mỏi lưng là 82,9%, thay đổi cân nặng là 46,7%, són đái, đái rắt là 20,3%
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Huy Bình  (2004), “Nghiên cứu tuổi  mãn kinh và một số đặc điểm hình thái-chức năng của phụ nữ mãn  kinh  ở  thành  phố  Hà  Nội ,  Luận  văn  Thạc  sỹ  Y học, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
2. Bộ Y tế (2003), Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90- thế kỷ XX, Nhà xuất bản y học.
3.  Dương  Thị  Cương  (1981),    Thời  kỳ  tắt  dục  của phụ  nữ  tiền  mãn  kinh,  mãn  kinh  và  sau  mãn  kinh , chuyên đề mãn kinh tập I (tài liệu dịch), Viện Bảo vệ Bà mẹ và trẻ Sơ sinh, tr 1-43.
4.  Phạm  Thị  Minh  Đức(2004),  “Nghiên  cứu  thực trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ Việt Nam mãn kinh và đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ lứa tuổi này , Báo cáo tổng kết đề tài độc lập cấp nhà nước.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment