Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh phụ khoa của phụ nữ từ 15 -49 tuổi Quận Kiến An Thành phố Hải Phòng năm 2006

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh phụ khoa của phụ nữ từ 15 -49 tuổi Quận Kiến An Thành phố Hải Phòng năm 2006

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh phụ khoa của phụ nữ từ 15 -49 tuổi Quận Kiến An Thành phố Hải Phòng năm 2006 

Phạm Thu Xanh  – Sở Y tế Hải Phòng
Đặt vấn đề
Chăm  sóc  sức  khoẻ  bà  mẹ  là  một  trong  những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành y tế vì phụ nữ có vai trò quan trọng đảm nhiệm thiên chức làm mẹ và sinh con. ởnước ta hiện nay, việc phát hiện và điều trị bệnh phụ khoa đặc biệt là những viêm nhiễm khuẩn đường  sinh  dục  dưới  (SDD)  chủ  yếu  chỉ  dành  cho những người đến khám tại các cơ sở y tế, như vậy sẽ bỏ sót những trường hợp viêm nhiễm mà không được chăm sóc trong cộng đồng. Trong những năm gần đây đã có khá nhiều các nghiên cứu về NKĐSS nhưng hầu hết là đánh giá trên những người đến khám. Việc điều tra để phát hiện tỷ lệ NKĐSS ở cộng đồng nhằm giúp cho  ngành y tế  thực  hiện tốt công tác chăm  sóc  sức khoẻ phụ nữ, nhất là hiện nay khi mà chúng ta quan tâm đến mối quan hệ giữa môi trường sống và bệnh tật là  yếu  tố  phát  sinh  bệnh  phụ  khoa.  Kiến  An  là  một quận  mới  nằm  ở  phía  Tây  Nam  của  thành  phố  Hải 
Phòng.  Diện  tích  29,6  km2.  Có  tốc  độ  đô  thị  hoá nhanh, các khu công nghiệp đang dần dần thay thế đất canh tác. Dân số tính tới tháng 12 năm 2005 là 86.183 người, trong đó nữ từ 15 -49 tuổi có chồng là 16.207. Xuất phát từ vấn đề trên, để có cơ sở cho chương trình chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ ở Quận Kiến An sát với thực tế địa phương chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với 2 mục tiêu sau: 
1. Mô tả thực trạng mắc bệnh phụ khoa của phụ nữ 15 -49 tuổi có chồng tại quận Kiến An năm 2006.
2. Tìm hiểu một  số yếu tố liên quan tới tỷlệ mắc bệnh phụ khoa tại địa phương.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment