Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở trẻ HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở trẻ HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở trẻ HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi Trung ương
Tran Thi Ngoc, Do Thien Hai, Tran Thi Duyen, Nguyen Le Chinh

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố liên quan tới tuân thủ điều trị ARV của trẻ HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi Trung ương.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang có phân tích. Trẻ có xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV đang điều trị ngoại trú tại phòng khám ngoại trú – Bệnh viện Nhi Trung ương

Kết quả nghiên cứu: Kết quả nghiên cứu cho thấy 63% trẻ HIV/AIDS tuân thủ điều trị và 37% trẻ chưa tuân thủ điều trị ARV. Qua phân tích hồi quy đa biến logistic tìm được 3 yếu tố có liên quan đến sự không tuân thủ điều trị của bệnh nhi bao gồm; thời gian điều trị ngắn dưới 1 năm (OR: 17,1; 95% CI: 2,26-75,5 và p < 0,01); thời gian chờ đợi lấy thuốc quá dài (OR: 19,3; 95%CI: 7,9-50,9 và p < 0,01); người chăm sóc chính có tuổi ≥ 50 (OR= 42,3; 95% CI từ 17,9-120,1 và p < 0,01).

Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ điều trị của trẻ HIV/AIDS là 63%; các mô hình can thiệp tư vấn nên được tập trung vào nhóm trẻ mới mắc, có thời gian điều trị dưới 1 năm và bệnh nhi có người chăm sóc chính trên 50 tuổi để nâng cao tỷ lệ tuân thủ điều trị thuốc.

 

 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở trẻ HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú

Leave a Comment