TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT, DỰ TRỮ SẮT Ở TRẺ GÁI 11-13 TUỔI VÙNG DÂN TỘC TỈNH YÊN BÁI, NĂM 2018

TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT, DỰ TRỮ SẮT Ở TRẺ GÁI 11-13 TUỔI VÙNG DÂN TỘC TỈNH YÊN BÁI, NĂM 2018

TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT, DỰ TRỮ SẮT Ở TRẺ GÁI 11-13 TUỔI VÙNG DÂN TỘC TỈNH YÊN BÁI, NĂM 2018
Nguyễn Song Tú1, Hoàng Nguyễn Phương Linh1, Nguyễn Thúy Anh1, Đỗ Thúy Lê1
1 Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Lứa tuổi tiền dậy thì, đặc biệt là vùng dân tộc là một trong các nhóm trẻ chưa được quan tâm chăm sóc về dinh dưỡng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 461 trẻ gái 11-13 tuổi vùng dân tộc, tỉnh Yên Bái để xác định thực trạng thiếu máu, thiếu máu thiếu sắt, dự trữ sắt. Kết quả tỷ thiếu máu là 26,9% ở ngưỡng trung bình có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng; trong đó chủ yếu là thiếu máu nhẹ 19,1%. Tỷ lệ dự trữ sắt cạn kiệt là 7,4%; thiếu máu thiếu sắt 1,5% đóng góp vào 5,9% nguyên nhân thiếu máu. Có 23,8% trường hợp thiếu máu không thiếu sắt. Tỷ lệ thiếu máu có sự khác biệt theo dân tộc (p<0,05); cao nhất ở dân tộc Tày 40,8% tiếp theo là dân tộc Dao 28,7% và H’mông là 23,7%. Tỷ lệ dự trữ sắt cạn kiệt cao nhất ở trẻ dân tộc Dao (9,2%), tiếp theo là dân tộc H’mông (8,6%). Do đó, thiếu máu ở vùng dân tộc tỉnh Yên Bái là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, cần có những giải pháp can thiệp phù hợp.


Chi tiết bài viết
Từ khóa

thiếu máu, thiếu sắt, dự trữ sắt, trẻ dậy thì, dân tộc
Tài liệu tham khảo
1. Ayogu RN, Ibemesi O, Okechukwu F. Prevalence and factors associated with anthropometric failure, vitamin A and iron deficiency among adolescents in a Nigerian urban community. Afr Health Sci, 2016. 16(2): 389-98.
2. Goddard AF, James MW, McIntyre AS. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. 2011. Gut 60 (10): 1309-16.
3. Kassebaum NJ, Jasrasaria R, Naghavi M et al. A systematic analysis of global anemia burden from 1990 to 2010. Blood 2014. 123: 615-624.
4. Nguyễn Song Tú. Đặc điểm nhân trắc, tình trạng vi chất dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan đến dinh dưỡng thấp còi ở học sinh 11-14 tuổi tại các trường phổ thông dân tộc bán trú ở một số huyện của tỉnh Điện Biên năm 2018. Đề tài nghiệm thu cấp Viện, 2021, Viện Dinh dưỡng
5. Nguyễn Song Tú, Trần Thúy Nga và CS. Tình trạng thiếu máu và yếu tố liên quan ở trẻ mầm non, tiểu học suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi của huyện Lục Yên , Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, năm 2017. Tạp chí Y học Việt Nam, 2019. 485 (1 &2): 188-193.
6. Nguyễn Song Tú. Thực trạng dinh dưỡng, thiếu máu và thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ nữ từ 15 – 35 tuổi và một số yếu tố liên quan tại một số xã nghèo của huyện Thuận Châu và Mường La, tỉnh Sơn La, năm 2018. Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Viện, Viện Dinh dưỡng, 2021.
7. Trần Thúy Nga. Hiệu quả bổ sung sữa “Vinamilk 100% sữa tươi – học đường”, sữa “Vinamilk ADM GOLD – học đường” có bổ sung vi chất đối với tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng ở trẻ 7 – 10 tuổi sau 6 tháng can thiệp. Báo cáo nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Viện, Viện Dinh dưỡng, 2017.
8. Hoàng Nguyễn Phương Linh và CS. Tình trạng thiếu máu và yếu tố liên quan ở trẻ 7- 9 tuổi của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, năm 2017. Tạp chí Y tế công cộng, 2020. 52: 6-16.
9. Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Quang Dũng và CS. Tình trạng thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ người Dao tại 4 xã thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Tạp chí Y học dự phòng, 2017. Tập 27, số 2 (191); Phụ bản: 100-105.

TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT, DỰ TRỮ SẮT Ở TRẺ GÁI 11-13 TUỔI VÙNG DÂN TỘC TỈNH YÊN BÁI, NĂM 2018

Leave a Comment