Trắc nghiệm nội ngoại cơ sở

Trắc nghiệm nội ngoại cơ sở

Trắc nghiệm nội ngoại cơ sở

Đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh 2016

sách gồm 12 bài bao trùm mọi lĩnh vực nội ngoại khoa với tổng cộng hơn 1000 câu hỏi, chắc chắn sẽ là một tài liệu bổ ích cho tất cả các bạn.

ĐỂ LẠI EMAIL CUỐI BÀI, AD SẼ GỬI LẠI SÁCH CHO BẠN QUA EMAIL SAU 5PH

MỤC LỤC
TRẮC NGHIỆM NGOẠI KHOA CƠ SỞ

Bài 1. Khám hệ thống động tĩnh mạch………………………………………………………………  5
Bài 2. Khám tim  …………………………………………………………………………………………..  19
Bài 3. Triệu chứng cơ năng tim mạch  ……………………………………………………………..  26
Bài 4. Khám phổi  …………………………………………………………………………………………  40
Bài 5. Triệu chứng cơ năng hô hấp  …………………………………………………………………  48
Bài 6. Các hội chứng lâm sàng hô hấp  …………………………………………………………….  57
Bài 7. Khám bụng  ………………………………………………………………………………………..  74
Bài 8. Triệu chứng cơ năng tiêu hóa  ……………………………………………………………….  83
Bài 9. Chẩn đoán gan to  ……………………………………………………………………………….  95
Bài 10. Hội chứng vàng da  …………………………………………………………………………..  101
Bài 11. Tiểu nhiều – Tiểu ít – Vô niệu – Tiểu đạm  ……………………………………………..  108
Bài 12. Các xét nghiệm cơ bản trong thận học  ……………………………………………….  119
Bài 13. Khám khớp  …………………………………………………………………………………….  130
Bài 14. Chẩn đoán phù  ……………………………………………………………………………….  133
Bài 15. Chẩn đoán sốt  ………………………………………………………………………………..  141
Bài 16. Khám lâm sàng thận và hệ niệu  …………………………………………………………  145
Bài 1. Ngoại khoa lịch sử và triển vọng  ………………………………………………………….  151
Bài 2. Nhiễm trùng ngoại khoa  …………………………………………………………………….  154
Bài 3. Vô khuẩn trong ngoại khoa  …………………………………………………………………  166
Bài 4. Sốc chấn thương  ……………………………………………………………………………….  171
Bài 5. Sự lành vết thương  ……………………………………………………………………………  179
Bài 6. Rối loạn đông máu – cầm máu và truyền máu ……………………………………….  184
Bài 7. Ngoại khoa và các bệnh mạn tính  ………………………………………………………..  191
Bài 8. Bỏng  ……………………………………………………………………………………………….  201
Bài 9. Chẩn đoán hội chứng vàng da …………………………………………………………….  214
Bài 10. Đau bụng cấp  ………………………………………………………………………………….  219
Bài 11. Hội chứng chảy máu trong ổ bụng  ……………………………………………………..  230
Bài 12. Chẩn đoán hội chứng viêm phúc mạc  …………………………………………………  235

xem thêm : Các vấn đề Lâm sàng Nội Ngoại khoa 3e

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment