TRẦM CẢM VÀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM ĐINH

TRẦM CẢM VÀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM ĐINH

TRẦM CẢM VÀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM ĐINH
1 Nguyễn Bá Tâm, 1 Phạm Thị Thu Hương, 1 Nguyễn Anh Tiến
1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả tuân thủ điều trị và xác định mối tương quan giữa trầm cảm và tuân thủ điều trị ở người bệnh suy tim trưởng thành tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 82 người bệnh ngoại trú, được chẩn đoán suy tim độ II và độ III, tại Bệnh viện đa khoa Nam Định, thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2015 thông qua phỏng vấn bằng bộ câu hỏi có cấu trúc. Số liệu được phân tích mô tả các biến và phân tích hồi quy đơn biến. Kết quả: Đa số người tham gia là 50-60 tuổi (61.0%) và gần 2/3 (64,6%) người bệnh suy tim độ III. Tuân thủ điều trị là ở mức độ trung bình (Trung bình = 3.55, SD = 0.61) trong đó Tuân thủ dùng thuốc ở mức cao (Trung bình = 4.01, SD = 0.77) trong khi tuân thủ thay đổi lối sống là trung bình (Trung bình = 3.45, SD = 6.1).
Phân tích hồi quy đơn biến cho thấy Trầm cảm có mối tương quan nghich và dự đoán mạnh tuân thủ điều trị (R2 = 0.577, F1, 80 = 109.17, p <.001). Kết luận: Mặc dù không thể can thiệp đến trình độ học vấn của người bệnh nhưng có thể phát triển các chương trình can thiệp điều dưỡng thích hợp tập trung vào yếu tố dự đoán như giảm các triệu chứng trầm cảm để cải thiện sự tuân thủ điều trị ở những người bệnh suy tim.

Suy tim là một vấn đề lớn đối với chăm sóc y tế, hiện đang ảnh hưởng đến hơn 23 triệu người trên toàn thế giới. Ước tính rằng 1,6 triệu người Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi suy tim trong năm 2008 (1), và 1.97% dân số vào năm 2012 (2). Để tiếp tục một cuộc sống bình thường và ngăn chặn các tai biến của bệnh, người bệnh cần phải tuân thủ điều trị theo quy định, bao gồm cả phác đồ thuốc và nhiều thay đổi lối sống (3).

TRẦM CẢM VÀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM ĐINH

Leave a Comment