Tuyển tập trường hợp lâm sàng cấp cứu nội khoa, 2020

Tuyển tập trường hợp lâm sàng cấp cứu nội khoa, 2020

Tuyển tập trường hợp lâm sàng cấp cứu nội khoa, 2020.Cuốn sách này chứa một loạt các nghiên cứu trường hợp y tế từ các bệnh nhân thực tế ở khoa cấp cứu. Nó không chỉ bao gồm các trường hợp điển hình xuất hiện trong khoa cấp cứu mà còn các trường hợp ít phổ biến hơn, nhưng rất quan trọng mà các bác sĩ không thể bỏ qua.

Mỗi chương bắt đầu với một trường hợp – hoặc tập hợp các trường hợp có khía cạnh điển hình và không điển hình – của bệnh đang được đề cập. Tiếp theo là các điểm học tập có giá trị cao về điều kiện với các điểm giới thiệu/nền tảng, sinh lý học và sinh lý bệnh của bệnh, cách chẩn đoán và cuối cùng là điều trị.


Các trường hợp cung cấp thảo luận chuyên môn với các mẹo và thủ thuật, kinh nghiệm cá nhân với việc quản lý từng trường hợp và mô tả tiếp theo về kết quả của các trường hợp để cung cấp cho người đọc kết thúc. Để bổ sung cho từng nghiên cứu trường hợp, tất cả 67 chương bao gồm một thành phần nhận dạng mẫu xác định các đặc điểm chẩn đoán chính của bệnh được thảo luận. Các chương kết thúc với một bản tóm tắt các chi tiết chẩn đoán và điều trị của từng tình trạng.
Sử dụng một định dạng ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, cuốn sách giúp người đọc tìm hiểu, đánh giá, áp dụng các thực tiễn mới. Nghiên cứu trường hợp cấp cứu là một nguồn lực cần thiết cho nhiều bác sĩ lâm sàng cấp cứu bao gồm bác sĩ giàu kinh nghiệm, nội trú, y sĩ đa khoa, y tá, học viên cao học và chuyên khoa luân khoa cấp cứu và sinh viên y khoa. Cuối cùng, cuốn sách này có thể được sử dụng làm cơ sở cho các cuộc thảo luận nhóm nhỏ, đặc biệt là trong các chương trình đào tạo y học cấp cứu.

Tuyển tập trường hợp lâm sàng cấp cứu nội khoa, 2020
Case Studies in Emergency Medicine
Book Subtitle
LEARNing Rounds: Learn, Evaluate, Adopt, Right Now
Editors
Colin G. Kaide
Christopher E. San Miguel
Copyright
2020

Tuyển tập trường hợp lâm sàng cấp cứu nội khoa, 2020

Leave a Comment