ỨNG DỤNG GIẢI PHẪU BỆNH KỸ THUẬT SỐ TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NẢY CHỒI U ĐỂ TIÊN LƯỢNG UNG THƯ VÚ XÂM NHẬP

ỨNG DỤNG GIẢI PHẪU BỆNH KỸ THUẬT SỐ TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NẢY CHỒI U ĐỂ TIÊN LƯỢNG UNG THƯ VÚ XÂM NHẬP

ỨNG DỤNG GIẢI PHẪU BỆNH KỸ THUẬT SỐ TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NẢY CHỒI U ĐỂ TIÊN LƯỢNG UNG THƯ VÚ XÂM NHẬP
Nguyễn Văn Chủ1, Lê Thị Uyên2, Phạm Thị Hân1, 262-265
Mai Thị Nhung1, Nguyễn Thị Phương Hoa1,
Nguyễn Ngọc Dương1, Trần Văn Dũng

Đặt vấn đề: Nảy chồi u (NCU) được định nghĩa là tế bào u đơn lẻ hoặc cụm từ 2 đến 4 tế bào u trên diện xâm lấn của khối u. Mục tiêu:
Nhận xét một số mối liên quan giữa NCU với một số đặc điểm GPB của UTBM tuyến vú XN bằng tiêu bản kỹ thuật số. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 215 bệnh nhân UTBM tuyến vú XN được nghiên cứu để đánh giá các đặc điểm GPB và NCU được số hóa tiêu bản bằng máy Leica Aperio AT2. Đánh giá NCU chia thành ba độ: độ thấp (0-4 chồi u), trung bình (5-9 chồi u) và độ cao (≥10 chồi u). Kết quả: NCU độ thấp và trung bình chiếm 156 ca (72,6%) và NCU độ cao là 59 ca (27,4%). NCU độ cao có mối liên quan này có ý nghĩa thống kê với kích thước u lớn hơn, bộc lộ ER+, độ mô học cao, chỉ số tiên lượng Nottingham, tỷ lệ xâm nhập mạch bạch huyết và di căn nhiều hạch (p<0,05). NCU độ cao có mối liên quan làm giảm OS trên cả phân tích đơn biến và đa biến và giảm OS trên cả các nhóm không có di căn hạch, không có xâm nhập mạch bạch huyết và kích thước pT1-2. Kết luận: NCU được xem như một yếu tố tiên lượng trong việc đánh giá UTBM tuyến vú XN.

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất và là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở phụ nữ1. Các yếu tố tiên lượng kinh điển trong UTV như kích thước u, typ mô học, độ mô học, giai đoạn u, tình trạng hạch và xâm nhập mạch đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đánh giá khả năng di căn, tái phát và quyết định phương thức điều trị cho bệnh nhân. Gần đây, một yếu tố mới là hình ảnh NCU (Tumor budding) được đề cập trong nhiều loại ung thư, thể hiện sự mất biệt hóa, mất kết dính của một nhóm nhỏ tế bào u. NCU được định nghĩa là tế bào u đơn lẻ hoặc cụm từ 2 đến 4 tế bào u trên diện xâm lấn của khối u.

ỨNG DỤNG GIẢI PHẪU BỆNH KỸ THUẬT SỐ TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NẢY CHỒI U ĐỂ TIÊN LƯỢNG UNG THƯ VÚ XÂM NHẬP

Leave a Comment