ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR-RFLP ĐỂ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI NẤM MEN PHÂN LẬP Ở ĐƯỜNG SINH DỤC

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR-RFLP ĐỂ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI NẤM MEN PHÂN LẬP Ở ĐƯỜNG SINH DỤC

 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR-RFLP ĐỂ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI NẤM MEN PHÂN LẬP Ở ĐƯỜNG SINH DỤC

Mai Thị Minh Ngọc-Nguyễn Văn Ba

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment