XÂY DỰNG QUY TRÌNH PCR ĐIỆN DI PHÁT HIỆN VIRUT GÂY HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP TRUNG ĐÔNG

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PCR ĐIỆN DI PHÁT HIỆN VIRUT GÂY HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP TRUNG ĐÔNG

 XÂY DỰNG QUY TRÌNH PCR ĐIỆN DI PHÁT HIỆN VIRUT GÂY HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP TRUNG ĐÔNG

Ngô Tất Trung*; Trần Thị Thu Hiền*; Phan Quốc Hoàn*; Lê Hữu Song*
TÓM TẮT 
Đặc điểm lâm sàng của chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông (Middle East respiratory syndrome gây ra bởi Middle East respiratory syndrome coronavirus MERS-CoV) dễ  nhầm với hội chứng viêm đường hô hấp cấp (Severe acute respiratory syndrome  –  SARS). Tại thời điểm hiện tại, chúng ta chưa có công cụ  chẩn đoán  phát hiện tác nhân gây bệnh nguy  hiểm này. 
Thiết lập quy trình PCR điện di phát hiện virut gây hội chứng MERS-CoV. Phần mềm Invitrogene vector NTI-11.2 và các bệnh phẩm chuẩn âm được thu thập tại Bệnh viện TWQĐ 108. Tổng hợp cADN phiên mã ngược và PCR điện di một vòng. Kết quả  cho thấy bộ  mồi SHPT108@MERSCoV-L, SHPT108@MERS-CoV-S hoàn toàn có khả  năng phát hiện sự  có mặt các đoạn  ARN coronavirus  ở  mật  độ  1  copy  ARN  virut/1.000  copy  ARN  đối  chứng,  đồng  thời  không  tạo  ra băng PCR phụ  và không bắt cặp chéo vào các khu vực có tính tương đồng thấp của hệ  gen người. Kết luận: kỹ thuật PCR điện di phát hiện ARN coronavirus đã được thiết kế thành công

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment