Ứng dụng thang điểm PRESS trong phân loại nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Ứng dụng thang điểm PRESS trong phân loại nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Ứng dụng thang điểm PRESS trong phân loại nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương
La Thi Bich Hong, Nguyen Anh Tuan, Le Thanh Hai, Dau Viet Hung

Đặt vấn đề/ Mục tiêu: Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (NKHHCT) là tình trạng bệnh lý phổ biến nhất ở trẻ em. Trung bình mỗi năm, một trẻ bị từ 3-6 đợt NKHHCT. Đây cũng là bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao nhất ở trẻ em. Việc đánh giá mức độ nặng của NKHHCT ngay từ khi thăm khám lần đầu để có chỉ định theo dõi và điều trị thích hợp là rất cần thiết. Tuy nhiên, có rất ít thang điểm đánh giá toàn diện về NKHHCT ở trẻ em. Chúng tôi ứng dụng thang điểm PRESS (Pediatrics Respiratory severity score) trong phân loại NKHHCT ở trẻ em.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 203 ca bệnh được chẩn đoán NKHHCT, nhập viện tại Khoa khám và điều trị 24 giờ trong thời gian từ 1/7/2018 đến 31/06/2019. Áp dụng thang điểm PRESS để phân loại mức độ nặng NKHHCT. Thang điểm PRESS bao gồm 5 tiêu chí đánh giá: thở nhanh, khò khè, sử dụng cơ hô hấp phụ, SpO2 < 95% và bú kém. Mỗi tiêu chí được tính 1 điểm khi có mặt triệu chứng, 0 điểm khi triệu chứng âm tính. Tính tổng điểm và phân loại thành 3 mức độ: Nhẹ (0-1 điểm), vừa
(2-3 điểm), nặng (4-5 điểm).

Kết quả: Tỷ lệ nhóm nặng (4,4%), trung bình (36,9%), nhẹ (58,6%). Điểm PRESS trung bình của nhóm nghiên cứu là 1,4 ± 1,2 (0-5) điểm. Điểm PRESS trung bình ở hai nhóm nhiễm khuẩn hô hấp trên nhiễm khuẩn hô hấp dưới có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001.

Bàn luận: Thang điểm PRESS với các tiêu chí đơn giản, có thể lượng giá được, là công cụ hữu ích để đánh giá mức độ nặng của bệnh lý NKHHCT.

 

 

https://thuvieny.com/ung-dung-thang-diem-press-trong-phan-loai-nhiem-khuan-ho-hap-cap-o-tre-em/

Leave a Comment