Xử trí cấp cứu ngoại khoa ung thư đại trực tràng, 2020

Xử trí cấp cứu ngoại khoa ung thư đại trực tràng, 2020

Xử trí cấp cứu ngoại khoa ung thư đại trực tràng, 2020.Tập này cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực hành y tế và ngoại khoa dựa trên bằng chứng hiện tại trong tình trạng cấp cứu ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Nó cung cấp một quan điểm đa ngành, có tính đến các đặc điểm cụ thể của bệnh nhân ung thư đại trực tràng, đánh giá cần thiết trước phẫu thuật, quản lý nội soi và X quang và phương pháp điều trị ngoại khoa.

Mỗi chương được bổ sung các bảng, hình, hộp điểm, biểu diễn sơ đồ và cây ra quyết định phục vụ như các công cụ dễ sử dụng để áp dụng trong các tình huống khác nhau cần chăm sóc cấp tính. Các khuyến nghị cho thực hành tốt nhất và các bài viết tham khảo chính được bao gồm cho từng chủ đề, cũng như nhiều trường hợp lâm sàng minh họa với bằng chứng thực nghiệm và bằng chứng liên quan đến việc quản lý ngoại khoa ung thư đại trực tràng. Các khía cạnh kỹ thuật cụ thể của các can thiệp và phương pháp phẫu thuật khác nhau (ví dụ: phẫu thuật mở, nội soi ổ bụng và robot) cũng được trình bày chi tiết.

Cuốn sách này dành cho nội trú và bác sĩ ngoại khoa cấp cứu, cũng như tất cả các nhà thực hành điều trị bệnh nhân ung thư đại trực tràng, chẳng hạn như bác sĩ tiêu hóa, bác sĩ ung thư và bác sĩ X quang.

Xử trí cấp cứu ngoại khoa ung thư đại trực tràng, 2020
Book Title
Emergency Surgical Management of Colorectal Cancer
Editors
Nicola de’Angelis
Salomone Di Saverio
Francesco Brunetti
Series Title
Hot Topics in Acute Care Surgery and Trauma
Copyright
2020

XEM THÊM : Cẩm nang chăm sóc cấp cứu Ngoại khoa của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa và nội soi Hoa Kỳ 2020

Xử trí cấp cứu ngoại khoa ung thư đại trực tràng, 2020

Leave a Comment