YếU Tố TIÊN LƯợNG TRONG ĐIềU TRị BệNH NHÂN MắC BệNH NHIễM TRùNG FOURNIER ĐIềU TRị TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC

YếU Tố TIÊN LƯợNG TRONG ĐIềU TRị BệNH NHÂN MắC BệNH NHIễM TRùNG FOURNIER ĐIềU TRị TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC

YếU Tố TIÊN LƯợNG TRONG ĐIềU TRị BệNH NHÂN MắC BệNH NHIễM TRùNG FOURNIER ĐIềU TRị TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC

Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Minh Ky, Phạm Hải Bằng, 
Phạm Văn Trung, Phạm Vũ Hùng, Tạ Thị Lan Phương
TóM TắT
Nhiễm  trùng  Fournier  là  một  nhiễm  trùng  nặng nguồn  gốc  bệnh  lý  tiết  niệu  và  hậu  môn,  đặc  điểm gây hoại tử lan rộng vùng tầng sinh môn, có thể lan rộng ra xung quanh bẹn bìu dương vật, lên phía trên thành bụng. Cho đến nay tỷ lệ tử vong của bệnh khá cao ngay cả khi được điều trị sớm và tích cực. Nghiên cứu tại bệnh viện Việt Đức kết hợp tham khảo tài liệu nước ngoài cho thấy các yếu tố góp phần tiên lượng và liên quan tỷ lệ tử vong là tuổi cao trên 60, tiền sử nghiện  rượu,  bệnh  phối  hợp  nhất  là  tiểu  đường  và bệnh  tim  mạch,  nhiễm  nhiều  vi  khuẩn  và  vi  khuẩn kháng  thuốc,  mức  độ  tổn  thương lan rộng  cũng  như kinh  nghiệm  xử  trí.  Do  đó  cần  phải tích  cực  điều  trị các trường hợp có yếu tốnguy cơ cao mới góp phần giảm  bớt  tỷ  lệ  tử  vong  của  bệnh  lý  nhiễm  trùng Fournier
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment